Fotoğraf Albümleri
Ekim 2012
Jeo.Müh.Odası Sunum
24 Mayıs 2011
Milletvekiline kahvaltı
17 Kasım 2011
YD Sempozyumu
İstanbul
16 Mayıs 2012
Enerji performans
Semineri
16 Mayıs 2012
Isı ve ses izol.
Semineri
12-13 Tem. 2012
Yapı Malzemeleri Semineri
25 Temmuz 2012
Yeni TT Kanunu Semineri
07 Eylül 2012
Kentsel Dönüşüm
Toplantısı
Ekim 2012
Şantiye eğitimi
Uğur Akyurt

2006 Genel
2007 Genel
2008 Genel
2009 Genel
3 Ağustos 2010
İzmirde YK
11 Ağustos 2010
İl Müd. denetim
21 Eylül 2010
İl Müd. toplantı
Mayıs 2011
ÇASGEM eğitim