BAKANLIĞIMIZ, İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ve İLGİLİ İDARELERCE KURULUŞLARIMIZA AKTARILMASI İSTENEN DUYURULAR
24.04.2013 Mayıs ayında Antalya'da yapılacak üç günlük eğitim ile ilgili bilgilendirme tıklayınız
13.03.2013 İlgili İdarelere (Belediyelere) hakediş düzenlenmesi sırasında fatura KESİLMEMESİNE yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı için tıklayınız
08.03.2013 Mal müdürlüklerinde hakediş ödemeleri sırasında fatura aslı istenmemesine yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı için tıklayınız
  Anayasa Mahkemesi 648 Sayılı KHK'nin bazı maddelerini iptal etti. tıklayınız
31.01.2013 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşme üzerine TMMOB Örgütlülüğüne yönelik olarak 31 Ocak 2013 tarihinde bir mesaj yayımladı. tıklayınız
  Yapı Denetimi Kanun taslağı görüşe açıldı ..................................... 1. kısım........2. kısım........Gerekçeler  
09.01.2013 "KDV tevkifatı ve Sözleşme Damga Vergisi" konulu duyuru tıklayınız
28.11.2012 Evrak takibi ile ilgili duyuru.. tıklayınız
20.11.2012 Bir Yapı denetim Kuruluşunun izin belgesi iptali duyurusu.. tıklayınız
20.11.2012 Mimarlar odası meslekten men duyurusu.. tıklayınız
09.11.2012 Yapı yıkım izni konulu yazı .. tıklayınız
08.11.2012 Damga vergisi konulu yazı ............................................................................................................Eki tıklayınız
08.08.2012

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 7 Ağustos 2012 tarihinde İzmir Yenigün gazetesinde yayınlandı.

Tıklayınız
06.08.2012 Dernek Genel Merkezimizden duyuru: TMMOB ile SGK arasında imzalanan protokol üyelerimize duyurulur. Genel Merkezimiz ve Şubemiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Gelişmeler sayfamızdan duyurulacaktır.
Genel Merkezimiz yazısı ................................
TMMOB ile SGK arasında imzalanan protokol
 
31.07.2012 Proje nüsha sayıları ile ilgili duyuru ....................................................................................... ek genelge tıklayınız
25.07.2012 Standart dışı malzeme kullanımı ile ilgili duyuru tıklayınız
12.07.2012 İlgili İdare Uygulamaları ile ilgili duyuru tıklayınız
12.07.2012 İl Müdürlüğünden kat irtifakı ile ilgili duyuru tıklayınız
05.07.2012 0 çıkan % 3 kesintilerle ilgili yazı tıklayınız
03.07.2012 Bakanlıktan hakediş ödendi yapılması ile ilgili duyuru tıklayınız
14.07.2012
2012 Birim Fiyatları açıklandıktan sonra yapılan hakedişlerde fiyat azalmasından dolayı sözleşme değerleri ile hakediş değerleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Mal Müdürlüklerinde Sözleşmeden kontrol yapıldığı için YENİ BİRİM FİYATLARLA SÖZLEŞMENİN BİRİNCİ SAYFASININ bir adet çıktısının SADECE YAPI DENETİM paraflı olarak hakedişlere eklenmesi gerekmektedir. Bilgilerinize...
 
07.06.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müd. tarafından Meslek Odaları konulu duyuru ve ekinde 26.04.2012 tarihli genelge tıklayınız
06.06.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müd. tarafından yayınlanan çeşitli konularda duyuru ve ekinde 26.04.2012 tarihli genelge tıklayınız
28.06.2012 % 3 lerle ilgili mahkeme kararına göre kesintiler yeniden düzenlenmiştir. Komisyon web adresinden görülebilir. http://www.yds.gov.tr/duyuru.php?op=1&d_id=189
 
18.06.2012
Hatay'da bir kuruluşumuz ilk hakedişte kesilen %3 + %3 ile ilgili olarak anılan işe özel yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Arzu edenler önemli buldukları işler için başvurabilir ve alınan kararı emsal olarak gösterebilirler. Örnek kararı görmek için
tıklayınız
26.03.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan Hakedişlerde istenen belgeler konulu duyurusu tıklayınız
14.03.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün Müteahhit, Şantiye Şefi ve Ustalar konulu duyurusu tıklayınız
14.03.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün Zemin Etüdü konulu duyurusu tıklayınız
13.03.2012 "ilave hizmet bedeli" konusunda yanlış anlamalar üzerine Bakanlığımız tarafından iletilen duyuru tıklayınız
08.02.2012 Şantiye Şefi konusunda Bakanlığımızın yazısı tıklayınız
15.02.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün "Hakediş ödemelerinin ilgili idareler bildirilmesi" konulu yazısı tıklayınız
01.02.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün"Hakedişler ve cezalar" konulu yazısı tıklayınız
08.02.2012 Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın"Çalıştay" konulu yazısı tıklayınız
08.02.2012 YDD Derneğimiz Genel Merkezin"Eğitim" konulu yazısı tıklayınız
09.02.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün"İlave hizmet bedeli" konulu yazısı tıklayınız
19.01.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün"Kuruluş Bilgileri" konulu yazısı tıklayınız
19.01.2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün "Ruhsatsız Bekleyen Binalar" konulu yazısı tıklayınız
28.12.2011 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması istenen Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi yazısı için tıklayınız
15.11.2011 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün 15Kasım 2011 Tarihli Duyurusu tıklayınız
24.10.2011 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün 24 Ekim 2011 Tarihli Doyorosu tıklayınız
21.10.2011 Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 21 Ekim 2011 Tarihli Duyurusu tıklayınız
19.10.2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Tarihli Duyurusu tıklayınız
28.09.2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 28 Eylül 2011 Tarihli DUYURUSU tıklayınız
19.09.2011 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün YAPI DENETİMİ EMANET HESAPLARI duyurusu tıklayınız
12.09.2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın GENELGESİ tıklayınız
17.08.2011 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün Turgutlu Tuğla ve Kiremirçiler derneğinin talebi üzerine duyurusu tıklayınız
11.08.2011 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün 11 Ağustos 2011 Tarihli duyurusu tıklayınız
Bayındırlık İl Müdürlüğümüzce Kuruluşlarımıza iletilmek üzere üç adet yazı gönderilmiştir. 1.yazı
2.yazı
. 3.yazı
18.03.2011 Şantiye denetimlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için Bayındırlık İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen Beton Döküm Bildirimi yazısı tıklayınız
09.03.2011 Bayındırlık Müdürlüğümüzden Zemin ve Temel etüt raporları konusunda yazısı tıklayınız
03.02.2011 İnşaat adresleri konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılan yazı tıklayınız
31.01.2011 Parsel ve Yapı kooordinatları ile faal şantiyeler konusundaki yazı tıklayınız
27.12.2010 Arsa ve yapı aplikasyon koordinatlarının girilmesi ile ilgili duyuru tıklayınız
03.12.2010 İzmir Bayındırlık İl Müdürlüğünün tarihli duyurusu tıklayınız
26.08.2010 Şantiye ve Büro Denetimleri hakkında yazı için tıklayınız
05.02.2010 Gelir İdaresi başkanlığı İzmir Vergi Dairesi başkanlığından Damga Vergisi için alınan yazı
tıklayınız
08.02.2008 4708 Sayılı kanunumuzun 9. Maddesi değişti.
tıklayınız