Derneğimiz İzmir Şube Salonu
Dernek salonumuz 62 adet koltuk kapasitesi, altı kişilik konuşma masası projeksiyon cihazı ve perdesi ile genel amaçlı toplantılar için hazır durumadır.

İkinci odamız da yönetim kurulu toplantıları ve oniki kişiye kadar küçük toplantılar için uygun şekilde düzenlenmiştir.
Çok üzgünüz dernek salonumuzu kapatmak zorunda kaldık.

amblem-kYAPI DENETİM KURULUŞLARI

BİRLİĞİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

 

Sayın üyemiz,

Derneğimizin 2018 yılı olağan genel kurulu Tepekule İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda 28.02.2018 tarihinde saat 16.00’da çoğunluklu, 07.03.2018 tarihinde saat 16.00’da çoğunluksuz olarak aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.  Tüm üyelerimizin 28 Şubat toplantısına katılmalarını bekliyoruz.

GÜNDEM

 • Açılış, saygı duruşu, yoklama ve divan heyetinin seçimi.
 • Faaliyet raporunun okunması
 • Denetim raporunun okunması
 • 2016-2017 yılı gelir gider tablosunun okunması,
 • 2018 yılı Ocak ayı sonu itibariyle gelir tablosunun okunması
 • Okunan Faaliyet raporu, denetim raporu ve gelir gider raporlarının ayrı ayrı onaylanması
 • Yönetim Kurulu ve denetim Kurulunun ibrası
 • 2018 yılı tahmini bütçenin genel kurula sunulması
 • Yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ve genel merkez delegelerinin seçilmesi
 • Gündem dışı konuların görüşülmesi
 • Dilek, temenniler, kapanış.

Bilgilerinize sunarız.                                                                                                 
Saygılarımızla

İzmir Şube Yönetim Kurulu
Adına M. Osman AKBAŞAK
14.02.2018

Önemli not: Bu bir genel kurul davetidir.
Lütfen bu iletiyi aldığınızda kuruluş yetkilinize iletiniz ve
Aşağıdaki e-posta adresine “aldım” diye bilgi veriniz.

e-posta            : posta@ yapidenetim-izm.com

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği İzmir Şubesi
Yapı Denetimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayına Hazırlık Toplantısı
PROGRAM


13.00 – 13.30     Açılış konuşmaları
M. Osman Akbaşak – Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği İzmir Şube YK Başkanı
Tekin Saraçoğlu – Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Merkez YK Başkanı
Gürkan Erdoğan – İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube YK Başkanı
Selahattin Varan – Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü

13.30 – 14.30     1. Oturum: (Oturum Yöneticisi – Hüseyin Kuzu)
YD Kuruluşlarının Bakanlık Dışındaki Muhatapları ile İlişkileri ve Çözüm Önerileri  
Hüseyin Kuzu – İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube YK Üyesi
Rüstem Vanlı – Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Merkez YK Üyesi
Tayfun Gücenmez – Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği İzmir Şube YK Üyesi

14.30 – 15.00     1. Oturum konusunda soru – yanıt: Yönetici M. Osman Akbaşak

15.00 – 15.15     Ara

15.15 – 16.15     2. Oturum: (Oturum Yöneticisi – Hüseyin Kaya)
Yapı denetim hizmetindeki kaliteyi etkileyen faktörler (Maliyet, teknik kadro yetkinliği, cezalar)
Özgür Bildirici – Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü 
Hüseyin Kaya –  İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez YK Üyesi
M. Osman Akbaşak –  Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği İzmir Şube YK Başkanı

16.15 – 17.00     2. Oturum konusunda soru – yanıt: Yönetici M. Osman Akbaşak

Yer         : Tepekule Kongre merkezi Akdeniz Salonu
Tarih     : 24 Ocak Çarşamba Saat: 13.00 – 17.00

Notlar   :

  • Katılımcılar mutlaka posta@yapidenetim-izm.com adresine başvuru yapmalıdır.
  • Her Yapı Denetim Kuruluşundan en çok iki katılımcı başvurabilir.
  • Soru – Yanıt bölümünde söz alacak konuşmacıların süresi üç dakikayı aşmayacaktır. Aştığı takdirde yönetici tarafından müdahale edilebilir.
  • Panel konuşmaları ve özellikle soru – yanıt bölümündeki konuşmalar kesinlikle sadece eleştiri şeklinde olmayacak varsa sorunun ardından mutlaka çözüm önerisi de söylenecektir.
  • Toplantı sonunda bir rapor hazırlanacağından sorularınızı lütfen yazılı olarak veriniz.

   Programı pdf belgesi olarak indirmek için tıklayınız. pdf indir


İncelemek için tıklayın

İncelemek için tıklayın

DAĞITIM YERLERİNE

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz Yapı Denetim Şube Müdürlüğü, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ‘’Yapı Denetim Uygulamaları Bilgilendirme Toplantıları’’ başlığı altında “Şantiyede İş gündemli toplantı İzmir Mimarlar Odası Güvenliği ve MYK Ustalık Belgesi” Toplantı salonunda 13.12.2017 Çarşamba günü saat 18:30’da yapılacaktır.

Anılan etkinliğe, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Yapı Denetim Kuruluşunun Görev ve Sorumlulukları başlığı, 5. Madde, 4. Fıkra, (i) bendi “Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar.” kapsamında yapı denetim kuruluşunu temsilen yetkili personel görevlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

GÜNCEL HABER ve DUYURULAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzoder (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) tarafından düzenlenen
"TÜM YÖNLERİYLE YALITIM SEMİNERİ" afişi için lütfen tıklayınız.

Değerli Yapı Denetim Kuruluşu yetkilileri;

Bildiğiniz gibi bir süredir Harita Mühendisleri Odası Genel Merkezinin yazdığı, aplikasyonlarda TİP 3 belgesi istenmesi konusu
ile uğraşıyoruz. İl Müdürlüğümüze verdiğimiz dilekçe sonrasında Müdürlüğümüz 11.05.2017 tarihinde
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne hitaben düşüncelerimizi ve sorularımızı aktarmıştır.

Geçen uzun süre içerisinde Ankara’dan da yazıyı takip etmeye çalıştık. Ancak 21.06.2017 tarihinde yazının yazıldığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden değil de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi.

Önce yazının geldiğine sevindik ancak içeriğini dikkatle okuduğumuzda ne yazık ki olumlu ya da olumsuz bir karşılık bulamadık. Yazıyı ekte bulabilirsiniz. Bunun üzerine Müdürlüğümüze yeniden görüşmeye gittik. Müdürümüz Sayın Selahattin Varan anlattıklarımızı dinledi ve talebimiz doğrultusunda yeni bir yazı yazılması talimatını verdi.

Ali Akat arkadaşımız tamamen TİP 3 belgesine yönelik sorumuzu net bir biçimde yanıt beklediğimiz şekilde yeniden yazdı.
Yazı imzadan çıkınca sizlerle de paylaşacağım. Yine Ankara’dan Dernek Genel Merkezimiz aracılığı ile takip etmeye devam edeceğiz.

YAZILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
2017.05.11 HKMO konusunda Müdürlük yazısı.
2017.06.21 Bakanlıktan gelen yazı

ISRARLI YAZILARIMIZIN SONUCUNDA TİP 3 BELGESİ İSTENMEYECEĞİNE DAİR BAKANLIK YAZISI
Son paragrafı dikkatle okuyunuz
Müdürlüğe yazılan 2017.07.17 Bakanlık Yazısı

YENİ ! ! ! ......... BAZI BELEDİYELERDE RUHSATA HARİTA MÜHENDİSİ İMZASI ........... YENİ ! ! !
İSTENMEYECEĞİNE DAİR BAKANLIK YAZISI
Müdürlüğe yazılan 2017.08.02 Dernek Yazısı

Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bir başka gelişme de teknikerler konusundaydı.
Bu konuyla da ilgili derneğimize gelen yazıyı paylaşıyorum.

YAZI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
2017.16.16 Teknikerler Danıştay Kararı

Bilgilerinize sunulur.

Derneğimiz, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediyeler, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Müteahhitler Federasyonu katılımları ile bir panel düzenlemiştir. Konumuz; “2016’da Yaşadığımız Sorunlar, 2017’den Beklediklerimiz” olup İnşaat Mühendisleri Odası salonunda 22 Şubat Çarşamba günü 14.00 – 16.00 arasında yapılacaktır. İlk bir saat panelistler on dakikalık konuşmalarını yapacaklar ardından bir saat süreli soru – yanıt bölümü yapılacaktır. Kuruluşunuz, biri firma yetkiliniz ve bir ya da iki Yapı Denetim görevlinizii aramızda görmekten mutluluk duyarız. Önümüzdeki bir yıla ışık tutması adına katılımlarınızı dileriz.

Konuşmacılarımız: Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü adına: İl Müdürümüz Sn. Selahattin Varan
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına: Sube Başkanı Sn. Gürkan Erdoğan
Belediyeler adına: Bornova Belediyesi İmar Müdürü Sn. Ersel Tanrıöver
Müteahhitler Federasyonu adına Dernek Başkanı Sn. Necip Nasır

Derneğimizi temsilen ve panel yöneticisi: Sn. M. Osman Akbaşak

Değerli Yapı Denetim Kuruluşu yetkilileri,Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İMO İzmir tarafından
düzenlenmiş olan Kontrol Elemanı olarak çalışan ve çalışmak isteyen oda üyesi İnşaat Mühendislerine
yönelik eğitime katılmayanların listesi üyelerimize aktarılması dileğiyle duyurulmuştur.
Lütfen yazıyı ve listeyi inceleyiniz ve elemanlarınızı yönlendiriniz. Yazı - Liste
Değerli Yapı Denetim Kuruluşu yetkilileri, üyelerimizden gelen duyumlarda bazı Belediyelerde hakediş seviyeleri konusunda belirsizlikler yaşanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak başvurumuz sonucunda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden bir yazı dağıtıma çıkarılmıştır. Bilginiz olması açısından paylaşımınıza sunuyoruz. İndirmek için tıklayınız
Değerli Yapı Denetim Kuruluşu yetkilileri daha önce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından istenmiş olan Kontrol Elemanı olarak çalışan ve çalışmak isteyen oda üyesi İnşaat Mühendisleri listesi gönderilerinizle kesinleşmiştir. Bu aşamada ekteki programa göre mühendislerinizi yönlendirmeniz gerekmektedir. Lütfen yazıyı okuyunuz ve değerlendiriniz. İndirmek için tıklayınız
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzden Derneğimiz aracılığı ile bir duyuru yapılmıştır.
İl Müdürlüğü ve İMO İzmir Şubesi tarafından Kontrol Elemanı olarak çalışan ve çalışmak isteyen oda üyesi İnşaat Mühendisleri
için bir eğitim programı düzenlenmiştir. İndirmek için tıklayınız
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzden Derneğimiz aracılığı ile duyurulması istenen monolitik döküm yazısı
(Yazı ile ilgili olarak Pazartesi günü Müdürlüğümüzde bir görüşme yapılacaktır.
İndirmek için tıklayınız
Torbalı'da Belediye ile Malmüdürlüğü arasında sürmekte olan damga vergisi kopya onayı geçici olarak çözülmüştür.
15-20 gün için Belediye damga vergisi ödemelerine "aslının aynıdır" onayı yapacaktır. Bu süre içinde kalıcı çözüm için
Müdürlüğümüz ve Belediye ile görüşmelerimiz devam etmektedir.
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzden YENi TULUM BETON DÖKÜMÜ yazısı 06.04.2016 ... İndirmek için tıklayınız
!!! YENİ !!! Belediye vizeleri ile ilgili Bakanlık ve İl Müdürlüğü yazıları !!! YENİ !!!
Bakanlık yazısı indirmek için tıklayınız - Müdürlük yazısı indirmek için tıklayınız
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzden TULUM BETON DÖKÜMÜ yazısı 12.02.2016 ..... İndirmek için tıklayınız
Bilgilendirme notu: Müteaahitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır ve Bornova ve Bayraklı İnşaat Müteahhitler Derneği Başkanı Ziya Dağlıer ile görüşüldü. Necip Nasır İl Müdürümüzle görüşeceğini söyledi, sonucu bekleniyor.
Ziya Dağlıer tulum beton dökmeye başladıklarını söyledi.
Yardımcı Kontrol Elemanı konulu Yönetmelik Değişikliği
İncelemek ve indirmek için tıklayınız
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce doldurulması istenen anket formu. 31.01.2016 Mesai bitimine kadar İl Müd. iletilmelidir.
Anket Formu için tıklayınız
11 Aralık 2015 Yapı İşleri
Gn. Müdür Kasım Kayıhan - Gn. Müdür Yard. Murat Akın Bingöl Yapı Denetim Kuruluşları Birliği görüşme
Okumak için tıklayınız
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce doldurulması istenen anket formu. 10.11.2015 Mesai bitimine kadar İl Müd. iletilmelidir. Doldurulduktan sonra e-posta ile Ali AKAT'a gönderilebilir
(ali.akat@csb.gov.tr) - Anket Formu için tıklayınız
YDKB Ankara Şubesi etkinliği duyurusu - Yeni çıkan Yapı denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin yasal düzenlemeleri, uygulamaları ve geleceği hakkında bilgilendirme toplantısı
17 Eylül 2015 Perşembe Saat:14.00 - İMO Teoman Öztürk Salonu Necatibey Cad. No: 57 Kızılay - Ankara
KANUN MADDELERİ ve YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
22 Ağustos 2015 tarihli Yönetmelik değişikliliği
22 Ağustos 2015 tarihli Yönetmelik değişikliliği eklerii

! ! ! ÖNEMLİ DUYURU ! ! !
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'den 20 Mayıs 2015 tarihli duyurular. Lütfen inceleyiniz.

Beton dökümü konulu duyuru ......
.... tıklayınız

Dernek Genel Merkezimizden gelen duyuru. Lütfen inceleyiniz.
Sayın Şube Başkanı
 
Türkiye Noterler Birliği İle yapmış olduğumuz İş Birliği Anlaşması  çerçevesinde üyelerinizin ve ilinizdeki Yapı Denetim Kuruluşlarının  bilgilendirilmesi kapsamında KEP tanımı ve başvuru kılavuzlarını ekte gönderilmekte olup ayrıca
web sayfamızdan da ulaşılmaktadır
.İlinizdeki Yapı Denetim Kuruluşlarına duyurumu konusunda  gereğini bilgilerinize arz ederim.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARI TIKLAYARAK DOSYALARI İNCELEYİNİZ.  

1- KEP TANITIM DUYURUSU
2- BAŞVURU KILAVUZU PERSONEL KEP BİREYSEL KULLANICI
3- BAŞVURU KILAVUZU ŞİRKET KURUMSAL KULLANICI
4- BAŞVURU KILAVUZU YAPI DENETIM KURULUŞ KURUMSAL KULLANICI

DUYURULAR ve KOMİSYON KARARLARI
Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğümüzle Derneğimiz arasındaki iyi ilişkiler sonucunda Kuruluşlarımıza iletilmesi gereken
tüm yazı, duyuru ve Komisyon kararları duyuruları derneğimizce yapılmaktadır.
İZMİR İL YAPI DENETİM KOMİSYONU KARARLARI
Sayfası için tıklayınız.

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN GELEN DUYURULAR Sayfası için tıklayınız.
Buradan aşağıda kalan bölümler eski bilgilerdir.
Üyelerimizin ve kuruluşlarımızın ilgisizliği nedeniyle yenilenmemiştir.
GÜNCEL HABERLER
KURULUŞLARIMIZLA İLGİLİ HABERLER Sayfası için tıklayınız ........ Son haber: Mal müdürlüğünce yapılan vergi sorgulaması
Yeni değişen Türk Ticaret Kanunu ve şirketlere getirdiği yenilikler konulu seminer İzmir vergi dairesi başkanlığından bir yetkili ile beraber İzmir bağımsız dış denetim AŞ tarafından 25 Temmuz Çarşamba Saat 17.30 da derneğimiz salonunda verildi. Otuziki Yapı Denetim kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda seminer sonrası sorulara yanıtlar da verildi. Gerekirse Ekim ayında aynı konuyu bir kez daha görüşeceğiz. Ayrıntı ve fotoğraflar için yandaki resmin üzerini tıklayın.
İzmir SKY TV'de Osman AKBAŞAK yönetiminde yayınlanan "Deprem ve Yapı Denetim" konulu Geçmişten Geleceğe kent ve Yaşam Programına Kemalettin Gürpınar ve Hakan İrtem katıldı.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yapı Denetim Derneği İSTİŞARE toplantıları

Anılan kurul üç kişi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, iki kişi Yapı Denetim Kuruluşları Derneğinden olmak üzere beş kişiden oluşacaktır. Derneğimizi temsil edecek üyeler Kemalettin GÜRPINAR, Nail KOCABAŞ ve Aykut TATLIDİL'dir.
Sonraki toplantılar her ayın ilk ve üçüncü Çarşamba günü yapılacaktır.
Sorunlarınızı yada dileklerinizi toplantı öncesinde lütfen posta@osmanakbasak.com adresine gönderiniz.
08 Şubat 2012 toplantı notları
........ 22 Şubat 2012 toplantı notları ......... 07 Mart 2012 toplantı notları .
13 Eylül 2012 toplantı notları .............. 04 Nisan 2013 toplantı notları

Fotoğraf albümleri
!! Yeni !! TTK Semineri
TV'de derneğimiz
!! Yeni !! SKY TV'de Kemalettin Gürpınar ve Hakan İrtem "Deprem ve Tapı Denetimi" konulu programda konuk oldu
Basında Yapı Denetim konuları
!! Yeni !! Muharrem Sarıkaya'nın yazısı
ve Hürriyet Ekonomide İnşaatta zorunlu sigorta
 
17 Ağustos 2009'da Büyük Marmara Depreminin 10. yılı. Dernek olarak 17 Ağustos günü "Deprem ve Denetim" konulu bir gazete eki çıkardık. Çeşitli konuk yazarlardan köşe yazıları ve ropörtajlarla zenginleştirmeye çalıştığımız gazete Yeni Asır Gazetesinin eki olarak sunuldu.
Aynı gün SKY TV ve Yeni Asır TV de konuk konuşmacı olduk.Sayfa Düzenleme: M. Osman AKBAŞAK ............................... Güncelleme 17 Haziran 2012 .................................................. M. Osman Akbaşak