DERNEĞİMİZE YENİ ÜYE OLMAK İÇİN

GİRİŞ EVRAKLARI
. Şirketi temsil için yönetim kurulu kararı
Karar defteri fotokopisi
. Şirket ana sicil tasdiknamesi
.
. Temsil eden adli sicil belgesi
2016 yılı içinde alınmış
.
. İkamet belgesi
2016 yılı içinde alınmış
Muhtar . .1 adet
. Nüfus örneği
2016 yılı içinde alınmış
Muhtar / Noter . 1 adet
. Fotoğraf
.
2 adet
. Giriş ödentisi
Genel kurul kararı ile
250 TL
. Aylık ödenti
Genel kurul kararı ile
50 TL

Evraklarınız hazır olduğunda lütfen telefonla arayın.
Giriş aidatı ve altı aylık aidat makbuz karşılığı alınacaktır.