İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ
İZMİR ŞUBE DENETİM KURULUMUZ
ASIL ÜYELER
YEDEK ÜYELER
ASIL ÜYELER
YEDEK ÜYELER
.Başkan
M. Osman AKBAŞAK
Ömür YILDIRIM
.Üye
Çağrı ŞIRLANCI
Cem YAPRAK
.Başkan yrd
Nail KOCABAŞ
Doğan SARIKAYA
.Üye
Osman MUMCU
Gülen ÜNAL
.Sayman üye
Abdullah SARSILMAZ
M.Ali ÖZÇAĞDAŞ
.Üye
Umut ÖNDER
Bülent SINA
.Üye
Tayfun GÜCENMEZ
Nesrin KAYA
GENEL MERKEZ DELEGELERİ
.Üye
Alpaslan AKÇAM
Caner SERTKAN
.Delege
Cem YAPRAK
.Üye
Funda KAYA
Deniz Baran ÇELİK
.Delege
Tolga YÜCEBAŞ
.Üye
Kerem YAZAN
Sarvan AYDIN
.Delege.
Hamza ŞAHİN